CHYAU BAO 喬堡藝術鍛造有限公司

 

 

~影音-喬堡鐡料彎曲機~

 

C花第6階段加工影音介紹

請點擊下方影片播放

 

http://youtu.be/j3MhFqgrUZg

 

 

 

 

CHYAU BAO ART FORGING 喬堡藝術鍛造有限公司

Design By 沐奇資訊